15. rujna 2017.

Pogodnosti usluge

Sigurnost i zaštita

 • Vi osobno kontrolirate pristup Vašoj dokumentaciji
 • Visoka razina sigurnosti arhivskog centra; kontinuirana zaštita 24h/dnevno
 • Arhiviranje dokumentacije u profesionalnom arhivskom centru spriječava gubitak i bilo kakav oblik oštećenja dokumentacije

Dostupnost i praktičnost

 • Organiziranje i čišćenje dokumentacije koju trenutno držite u poslovnom prostoru
 • Dostupnost dokumentacije u svakom trenutku; 24h dnevno/365 dana u godini)
 • Preuzimanje i mogućnost dostave dokumentacije (fizički, fax, e-mail)
 • Mogućnost uvida u popis arhivirane dokumentacije putem interneta

Smanjenje troškova

 • Oslobađanje vrijednog poslovnog prostora
 • Ostvarivanje manjih troškova po kvadratu poslovnog prostora
 • Efikasno upravljanje poslovnom dokumentacijom
 • Smanjenje troškova djelatnika koji su do sada brinuli o dokumentaciji

Stručnost i pouzdanost

Povjerljivost

 • Pristup dokumentaciji samo ovlaštenim osobama
 • Uništenje dokumentacije u kontroliranim uvjetima